Re: 3's trådløse IP på FreeBSD

From: Poul-Henning Kamp (none@phk--phk.freebsd.dk.lh.bsd-dk.dk)
Date: Thu 25 Sep 2008 - 16:43:46 CEST


To: bsd-dk@bsd-dk.dk
Subject: Re: 3's trådløse IP på FreeBSD 
From: "Poul-Henning Kamp" <none@phk--phk.freebsd.dk.lh.bsd-dk.dk>
Date: Thu, 25 Sep 2008 14:43:46 +0000

In message <none@5250.1222281423--critter.freebsd.dk.lh.bsd-dk.dk>, Poul-Henning Kamp writes:
>
>Dette er en "it works for me" beskrivelse, forbedringer findes
>utvivlsomt og modtages med kyshånd.
>
>Min radio er en HUAWEI E169, hvorvidt dette virker med andre
>radioer må folk selv finde ud af.

Jeg har rodet videre idag og -current har nu ikke brug for nogle
underlige kommandoer, den kan selv initialisere radioen.

Disse øvelser er derfor ikke mere nødvendige:

>A. Flip det magiske bit:
>
> kldunload ubsa
> kldunload umass
> (indsæt radio)
> kldload ubsa
> usb_modeswitch -W
>
> Hvis kernen siger
> ucom0: Could not find interrupt in
> device_attach: ucom0 attach returned 6
> Virkede det ikke, prøv igen.

Jeg har også haft lejlighed til at teste med en model E220, det
virker også.

Hvis der er nogen der vil porte & teste rettelserne fra ubsa.c og
umass.c til ældre versioner tager jeg imod tested patches.

-- 
Poul-Henning Kamp    | UNIX since Zilog Zeus 3.20
phk@FreeBSD.ORG     | TCP/IP since RFC 956
FreeBSD committer    | BSD since 4.3-tahoe  
Never attribute to malice what can adequately be explained by incompetence.This archive was generated by hypermail 2b30 : Tue 30 Sep 2008 - 23:00:01 CEST