Referat af generalforsamling d. 27 august

From: Loke Dupont (none@loke.dupont--gmail.com.lh.bsd-dk.dk)
Date: Thu 18 Sep 2008 - 09:43:27 CEST


Date: Thu, 18 Sep 2008 09:43:27 +0200
From: "Loke Dupont" <none@loke.dupont--gmail.com.lh.bsd-dk.dk>
To: announce@bsd-dk.dk
Subject: Referat af generalforsamling d. 27 august

Generalforsamling BSD-DK
    Onsdag 27. august 2008
    Symbion

1. Valg af dirigent og referent
    Peter Larsen - Dirigent.
    Jesper Laursen - Referent

    Antal fremmødte: 16 stk.

2. Konstatering af om generalforsamlingen er lovligt indkaldt
    Mødet er lovligt indkaldt

3. Bestyrelsens beretning
    Glimrende BSD år. Vi er glade for at der er kommet 200% flere deltagere
    til dette møde.

    Arrangementer:
     EuroBSDcon 2007 - 14.-15. september
     DeathMatch over MUA i februar.
     Happy hacking, nu hver måned og i perioder med tema/lightning talks
     Hyggemøde og julefrokost, med øl og stegt flæsk i Århus

     Gode foredrag:
        Med Hack Kampbjørn omkring Crusecontrol i December. Da det gode
        foredrag havde fortjent et bedre fremmøde blev det holdt igen i Januar
        hvor der dukkede en del op. Faktisk så mange at vi ikke kunne sidde i
        rummet alle sammen.

        Gregers med Open Source hvor der også var godt fremmøde samt nogle
        gode debatter.

    Konklusionen på disse foredrag er at vi skal være bedre til at annoncere
    om vores foredrag.

    Nyhedsbreve
     - Vi havde en god vision, men ved deadline ved den tredje, kom der ingen
     indlæg og derfor udeblivelse.

    Hyggemøder
     - Formanden har haft for meget at se til ved en anden formandspost, men
     det vender tilbage.

    Antal medlemmer: 541

        541 announce (-26)
         29 bog (0)
        361 bsd-dk (-17)
        159 bsd-novice (-2)
         92 devel (-4)
        132 jobs (+3)
         82 osx (+6)

    Til sidst kan nævnes at vi arbejder lidt på at få samarbejder med SSLUG.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

    Overskud 296,50 DKK + 1 SEK.
    Der blev doneret penge under at foredrag til at dække udgiften til en
    talergave. Eftersom der blev doneret flere penge end gaven kostede er der
    nu et lille overskud. Indtægter ved kommende arrangementer samt donationer
    vil gå til gaver til foredragsholdere. Dette blev godkendt.

    Budget for 2008: Forventet 20% stigning på 0 kr. Dette blev forbedret
    væsentlig, men kan ikke helt udregning pga. division med 0.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2008/2009

    Da det ikke er meningen at vi skal tjene penge. Vi forventer derfor ikke
    et større overskud. Dette blev godkendt.

6. Valg til bestyrelse:

    Følgende stiller op (min 5 max 9):

    Peter Larsen (Czar)
    Loke Dupont (Colde)
    Søren Hansen (Bonde)
    Hack Kambjørn (Hack)
    Jesper Laursen (Lauer)
    Jørgen Asmussen (Pjok)
    Sven Esbjerg (Esbjerg)

    Tim Børresen ønskede ikke at stille op igen, men vi takker alle for de 4
    år han har bidraget i bestyrelsen.

    Efter konstituering blev følgende poster uddelt.

    Formand: Peter Larsen
    Næst-formand: Sven Esbjerg
    Kassere: Søren Hansen
    HappyHack-ansvarlig: Hack Kambjørn
    Hyggemøde-ansvarlig: Loke Dupont
    Nyhedsbreve-ansvarlig: Jesper Laursen
    Kontakt til Jylland: Jørgen Asmussen

7. Eventuelt

    Søren står for tilmelding til standen på OpenSourceDays. Vi får 3
    billetter og der er 4 som har meldt sig. Vi opfordre at folk dukker op til
    OpenSourceDays og bidrager med noget. Søren mangler gode forslag til hvad
    vi skal vise og gøre på stand.

    Nyhedsbreve vil igen blive udsendt på et mere regulær basis, hvor nogle
    standard punkt vil komme med og andre indlæg vil komme med, så snart der
    kommer noget interessant.This archive was generated by hypermail 2b30 : Tue 30 Sep 2008 - 23:00:01 CEST